martes, 8 de marzo de 2016

De prínceps, princeses, granotes i els seus missatges ocults

Una volta era... la televisió, la qual, amb la família i l’escola, era un dels principals mitjans de socialització amb més repercussió en els països desenvolupats. I una volta eren les pel·lícules de princeses, prínceps i... granotes, que ens duran al tema que l’Assessoria Psicosexual de la Regidoria de Joventut vol tractar hui...

Quins missatges de caràcter sexista presenten estes pel·lícules ?
Sí, sí, que alce la mà qui haja detectat algun missatge ocult en vore esta classe de pel·lícules animades, encara que fóra la enèsima volta que ho feia... i com de curiós ens pareixia quan amb algun amic o a través d’internet descobríem uns quants missatges subliminars de temàtica sexual. Però no ens preocupen estos missatges, sinó els de fons que tots detectem i normalitzem en vore-les, els estereotips sexistes que contenen. 

Estem d’acord que a nivell educatiu ens poden ensenyar valors positius,  com el respecte, la comunicació, la tolerància... però també d’altres de negatius, com la NO IGUALTAT entre hòmens i dones, la mentira, la violència que pot provocar en la ment del xiquet que ho veu, i futur jove, que se seguisca veent les dones com aquelles princeses dèbils que han de ser rescatades pel seu príncep, i els hòmens com els forts, els valents, en qui no hi ha cap temor o por.

Que això estiga tan present en les nostres vides, com ho és en la televisió, i davant de rols que es transmeten de generació en generació, fomenta que molts jóvens construïsquen les seues relacions de parella basades en models de desigualtat, gelosies, domini i submissió... i inclús, en alguns casos, maltracte.
Quines són algunes d’estes falses creences que seguixen existint en la nostra població ?

- Dones passives que esperen el seu "príncep encantat".

- Relacions en les quals els dos volen ser un, estar sempre junts i perdre la seua identitat.

- Hòmens valents, que no poden plorar, que no han de mostrar inseguretat i per tant han de mostrar iniciativa en qualsevol projecte.

- Dones dèbils que els hòmens han de cuidar i protegir.

- Mitges taronges, amor per a tota la vida a pesar de qualsevol obstacle.

- Zel com  a protecció i atenció i no com a gelosia, que és inseguretat i desconfiança.

- Amor predestinat i fusió de l’amor i enamorament (ço és, que si no és per a tota la vida no és amor)

- ...

Detectes ara tota esta classe de missatges en qualsevol pel·lícula animada de prínceps i princeses de la teua infància ?

Amb esta entrada la nostra sexòloga no pretén que no es veja esta classe de pel·lícules, tot al contrari, sinó que en vore-les aprenguem allò bo que contenen i que aprenguem a detectar, dialogar i a ser crítics amb aquelles parts que ens agradaria canviar, estereotips sexuals i de no igualtat, a fi que en un futur, esperem que no molt llunyà, aprenguem a valorar-nos per nosaltres mateixos i a tindre relacions sanes i satisfactòries, sense excepcions.


No hay comentarios:

Publicar un comentario